Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
VRIENDEN VAN HET LE ROY-GEBIED GRONINGEN
VRIENDEN VAN HET LE ROY-GEBIED GRONINGEN

Home - Profile - Archives

Voorblad LeRoygebied -

Posted on 25/12/2008 at 17:49 - 1 Comments - Post Comment - Link

 

links - -

Posted on 23/12/2008 at 17:48 - 1 Comments - Post Comment - Link

 

Nieuw blog:

http://vrienden.leroy-groningen.nl/#home

 

Algemene informatie Le Roy - gebied:

http://www.leroy-groningen.nl/

 

Het Le Roy gedachtengoed in 'ruimer verband:

http://www.stichtingtijd.nl/    

 

Foto's Le Roy-gebied :   

     -          http://leroyfotoos.blog2blog.nl/


nieuwe webstek

Posted on 12/10/2008 at 17:16 - 0 Comments - Post Comment - Link

Omdat de ruimte van dit blog beperkt is en omdat het logischer is om aan te haken bij de officiele website, gaan we verhuizen naar een nieuwe webstek:

 http://vrienden.leroy-groningen.nl/#home

 


PINETUM

Posted on 26/1/2008 at 10:18 - 0 Comments - Post Comment - Link

   Pinetum  in de Le Roy tuinen. 

 

Een pinetum is een naaldbomentuin met uitsluitend coniferen (die omvatten alle soorten dennen, sparren, cipressen en taxussen) afkomstig uit de hele wereld.

Zo’n  pinetum  bestaat al ruim 30 jaar ook in Lewenborg!

Het is een heel bijzondere plek aan de Wimpel, grenzend aan de Oude Stadsweg.

Sommige bomen die hier staan worden over de hele wereld zelfs met uitsterving bedreigd. Gelukkig hebben wij nog wat van deze exemplaren in deze verzameling in ons eigen Le Roy gebied.

In deze bijzondere tuin zijn 3 mannen ( al bij elkaar zo’n 90 jaar!) bezig om deze prachtige plek aan te leggen, vorm te geven en te onderhouden.

 

 Dat de plannen van de Gemeente vaak ondoorgrondelijk zijn wisten we natuurlijk al, maar dat dit voor Groningen volkomen unieke Le Roy project zou moeten verdwijnen om de Oude Stadsweg recht te trekken in het kader van “de vooruitgang” is natuurlijk te gek voor woorden. We rangschikken dit dan ook maar in de categorie “foutje, even Apeldoorn bellen”.

De Stichting Le Roy Groningen spreekt zich dan ook ten stelligst uit tegen deze plannen van de Gemeente en zal alles in het werk stellen om dit levenswerk van deze mensen te behouden.

 

Onderstaand stukje mochten wij ontvangen van Rex Weeber, projectdrager van het eerste uur, en spreekt eigenlijk voor zich. De Stichting Le Roy Lewenborg is inmiddels met deze  mensen om de tafel gaan zitten om tot een soort plan van aanpak te komen. We houden u op de hoogte!

 

Over de Le Roy tuinen aan de Wimpel.

 

Groot was de schrik om te horen dat we afscheid van onze tuinen moeten nemen om de weg vrij te maken voor het herstel van de oude stadsweg.

Al 30 jaar besteden we vele uren aan onze tuinen, waar we geen gif gebruiken en uitsluitend met compost en stalmest werken. Uit eigen middelen zijn fruitbomen en zeldzame bomen aangeplant.

Door de diversiteit aan bomen en struiken en de schuilmogelijkheden komen er veel vogels en andere diersoorten zoals salamanders, kikkers, egels en slakken voor, overdag slapen er de uilen die 's avonds plaatsmaken voor de fazanten. Van kloostermoppen, zwerfkeien en alles wat wordt afgedankt hebben we weer een mooi pad langs de vijver aangelegd.Er zijn nu weer prachtige doorkijkjes en het geheel krijgt het karakter van een Engelse landschapstuin. Direkt na de feestdagen gaan we aan de slag om de berberis hagen te verlagen naar 50 cm, zodat een nog mooiere blik op de tuinen en de vijver onstaat en het voor passanten

leuk is om te wandelen want er is altijd wel wat te zien voor de natuurliefhebber

In de zomer is er natuurlijk veel bloeiend spul, van kaasjeskruid tot goudbloemen en natuurlijk ontbreken nooit de verschillende soorten klaprozen. Van voorbijgangers krijgen we altijd heel positieve reacties en er is veel onbegrip over het voorgenomen besluit van de gemeente om onze tuinen te ruimen. Het meest ecologische gebiedje van Leeuwenborg moet wijken voor overzichtelijk laag plantsoen, je moet er toch niet aan denken.

Om dit te voorkomen hebben we het volgende plan bedacht :

Waar de stipjes staan voor het wandelpad bij Wimpel, dit plan van de gemeente uitvoeren met een bocht naar de stoep en dan de bestaande stoep naar het Le Roy gebied verbreden, deze is nu maar 2,5 tegels breed ( 65 cm ) en zou zeker 130 cm moeten worden. Veel mensen lopen hier over straat omdat het voetpad te smal is en er altijd hondep. ligt Afscherming met haagbeuk of berberis is goed, ipv laag plantsoen zouden we de grote zeldzame bomen waaronder Himalaya dennen, ceders, mammoetbomen, moerascipressen, enkele Russische jeneverbessen en diverse sparrensoorten willen behouden, er staan zelfs Canadese bomen die 20 jaar geleden wild verzamel zijn in Canada, dus wat dat betreft is er ook nog een link naar het bevrijdingsbos.

De open ruimtes langs de Wimpel willen we graag behouden voor volkstuinen en fruitbomen.

Op de foto's ziet U wat ongeveer de bedoeling is.

Op de bewuste vergadering is er door mensen van de Wimpel geopperd om de Wimpel nu eens als eerste van een opknapbeurt te voorzien. Helaas is hier een misverstand ontstaan, de bewuste dames bedoelden om het Le Roy gebied aan de Wimpel en wel aan de Noorddijk kant eens aan te pakken, dus voor alle duidelijkheid niet de stadsweg als eerste aanpakken.

Graag maken we met de Beheersgroep, de Scheepsraad en andere belangstellenden eens een afspraak om onze plannen ter plekke toe te lichten.

 

Namens verontruste wandelaars, bewoners van Wimpel twee en tuinders van de Wimpel

 

Philip Roodenburg en Rex Leber.

                                                                                       

 


Oprichting stichting

Posted on 5/1/2008 at 11:13 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

De beheergroep wordt binnenkort stichting. 4 Januari waren we daarvoor op bezoek bij de notaris


Winter

Posted on 22/12/2007 at 13:18 - 0 Comments - Post Comment - Link


Terugblik 2007

Posted on 17/12/2007 at 17:33 - 0 Comments - Post Comment - Link

                    Terugblik  2007

 

Een bewogen jaar voor de Beheergroep. Immers: we kregen te horen dat de gemeente “De regie in eigen handen” wilde nemen…. Het unieke van het LeRoygebied is juist dat het beheerd wordt door de omwonenden!

Nou, dat in eigen handen nemen bleek achteraf toch wel iets genuanceerder te zijn.

Wel werden we geconfronteerd met een aantal plannen van de gemeente waar we op zijn zachts gezegd niet blij mee waren, en zijn.

 

Op de bewonersvergadering deze zomer, met zo’n 150 verontruste Lewenborgers, werden de plannen uiteen gezet.

Wij als Beheergroep hebben, door middel van een powerpoint-presentatie, onze visie duidelijk toegelicht. Een van de onderwerpen waar we ons niet mee kunnen verenigen is het verschil in benadering in het Le Roygebied voor wat betreft de privatisering: wat de bewoners van een huurhuis zouden kwijtraken en de bewoners van een eigen huis erbij zouden krijgen! Onaanvaardbaar voor de Beheergroep.

Ook over het rechttrekken van de oude stadsweg ten koste van een unieke tuin met allerlei in- en uitheemse naaldbomen zijn de laatste woorden nog niet gezegd en ook niet over een nieuwe brug over de Wilgenvijver.

Ons aller wethouder Jannie Visscher heeft die avond een aantal bezwaren kunnen bezweren door de toezegging dat alles in overleg met de betrokken bewoners en de Beheergroep zou plaats vinden.

 

 

Overleg met de gemeente

Tijdens een vergadering in november j.l. van de gemeente met de Beheergroep hebben wij opnieuw een aantal bezwaren kenbaar gemaakt voor wat betreft de uitvoering van het gemeenteplan.

De laatste stand van zaken is dat er een conceptplan ligt waarin de gemeente de grote lijnen aangeeft. Het gaat hier vooral om juridische en beleidsmatige aspecten. Dus behalve de aanleg van een stoep met bijhorende haag om het buitengebied ligt er in de uitvoering nog niets vast.

We kunnen ons niet voorstelen dat de gemeente tegen de bezwaren van de betrokken bewoners en de Beheergroep in zouden gaan, immers dit zou alleen maar een averechtse werking hebben en op heel veel weerstand en onbegrip stuiten...

De onderlinge sfeer tijdens de vergaderingen is goed en positief: de bereidheid om er samen uit te komen is groot. Er zal echter nog wel het nodige water door de rivier moeten stromen, willen we dit plan tot een goed einde brengen.

De Beheergroep wordt in het voorjaar een officiële Stichting zodat we in onze onderhandelingen met de Gemeente sterker komen te staan.

 

Nieuwe projecten

Prachtig is dat er dit jaar maar liefst vijf projecten van de grond zijn gekomen!

In het voorjaar werden we verrijkt met de bouw van een heuse piramide en er werd een nieuw evenwichtscircuit aangelegd, in het gebied tussen Kraaiennest en Mast.

De aloude Appelhof en een daar aangrenzend verwilderd ontoegankelijk gebiedje werd door een aantal bewoners nieuw leven ingeblazen.

De Kindervoorstelling was een groot succes en werd door maar liefst 90 bewoners gevolgd.

Bij de Bult is een proces gestart voor een ecokathedraal waarvan de eerste contouren al zichtbaar zijn. Voordat we het vergeten: ook brachten wij een eigen boekje uit over het Le Roygebied wat met veel goedkeuring werd onthaald en een weblog met de actualiteiten en foto’s van het LeRoy-gebied. Kortom we hebben er als Beheergroep alle vertrouwen in het komende jaar en we zijn blij met al deze, door bewoners ontwikkelde activiteiten.

We wensen iedereen dan ook een heel gelukkig en een gezond nieuw jaar toe en roepen de bewoners van Lewenborg op in 2008 vooral te komen op de per deelgebied geplande bewonersvergaderingen.

 

                                         De Le Roy Beheergroep

 

 


Voortgang ecokathedraal

Posted on 19/11/2007 at 11:45 - 0 Comments - Post Comment - Link


KINDERVOORSTELLING SUCCES

Posted on 5/11/2007 at 13:59 - 0 Comments - Post Comment - Link

4 november 2007

 Kindervoorstellng groot succes!!!!!

 

Zoals uit onderstaande  foto’s blijkt, was er een geweldige opkomst bij deze bijzondere voostelling.

We werden aan de hand van verhalenverteller meegenomen naar de Appelhof, waar een koor stond opgesteld dat voor de muzikale ondersteuning zorgde tijdens de reis door het Land van NIX. Daar waar de mensheid het neuspeuteren tot het belangrijkste doel in het leven hebben gemaakt. En het land van Ooit waar de mensen altijd ijverig zijn……

 

 

De Le Roy beheergroep wil zich in de toekomst sterk maken voor meer van dit soort activiteiten in ons  unieke Le Roy-gebied. We houden u op de hoogte..

 

                                                       Vibodha Borst


Eerste steen ecokathedraal

Posted on 5/11/2007 at 12:42 - 0 Comments - Post Comment - Link

 28-10-2007 EERSTE STEEN ECOKATHEDRAAL GELEGD.!

 

Zoals in het artikel over de start van de ecokathedraal beschreven is, wordt er niets echt gepland.

Ook wanneer de eerste steen geplaatst zou worden zou aan het toeval over gelaten worden.

Welnu, een van de inspirators van dit project, de Lewenborger landschapschilder Wim Velt viel deze eer, onverwacht ten deel.

Nummerolgisch als je de datum(28-10-2007) bij elkaar optelt kom je uit op het getal 11 wat op zich al bijzonder is, want het is het eerste meestergetal. De Tarotkaart behorende bij het getal 11 is doorbraak en het getal I is de magiër.

Wat zegt dit over de plek welnu. Kaart 1(exisistence) geeft iets aan over de bestemming van de plek (zijnskwaliteit) over het gebied nl. Een plek waar mensen geïnspireerd van raken, waar kunstzinnige projecten kunnen plaats vinden, of waar mensen met zichzelf in verbinding kunnen komen. Kaart nr. 11 zegt meer iets over het hele proces. In dit geval zou dat te maken kunnen hebben met de manier waarop dit proces verloopt. Het zal een heel vernieuwend iets in zich hebben, wat alle geëigende patronen hoe het zou kunnen of moeten verwerpt. En dus zal dit ook de nodige weerstanden kunnen oproepen.

                                                       Vibodha Borst

 

 

 

 

                      

 


HINDERNISBAAN CIRQUIT

Posted on 28/10/2007 at 12:03 - 0 Comments - Post Comment - Link

Gerrit bouwt een hindernisbaan in aansluiting op de restanten van het roemruchte cirquit. Hij heeft boomstammetjes ingegraven, die een uitdaging zijn voor elke evenwichtskunstenaar. Hij geeft hiermee een positieve draai aan zijn oude project, dat ten prooi viel aan de veiligheidsterreur die door Brussel gedicteerd wordt.


Eerste lading klinkers voor de ecokathedraal

Posted on 26/10/2007 at 11:22 - 0 Comments - Post Comment - Link

Eerste lading klinkers voor de ecokathedraal

 

 


START BOUW ECOKATHEDRAAL

Posted on 19/10/2007 at 12:47 - 0 Comments - Post Comment - Link

Start ecokathedraal 2008 

Binnenkort start de bouw van een heuse ecokathedraal in Lewenborg. Die term komt van Louis Le Roy, die in Mildam (Fr) een uniek gebied heeft gebouwd van afval van de gemeentewerken van Heerenveen, zoals klinkers, stoeptegels, betonnen paaltjes en dergelijke. Dit materiaal heeft hij geordend tot een complex bouwwerk, waarin de natuur een even groot aandeel heeft. Het belangrijkste van een ecokathedraal proces is de factor tijd. Het wordt niet volgens een vaststaand plan gebouwd, maar groeit en verandert door de jaren heen en is een wisselwerking tussen mens en natuur, een proces van bouwen en laten ontstaan en de mogelijkheden te creëren voor “culturele” activiteiten.

Eigenlijk zou je het hele LeRoy-gebied een ecokathedraal proces kunnen noemen.

Vibodha Borst en Wim Velt zijn begonnen met het opruimen van een gebiedje tussen Ra en Mast en het te ontdoen van verwilderde bramen. Binnenkort krijgen ze van de Le Roy beheergroep een eerste lading (8 ton) stenen om zich hier creatief uit te leven. Andere Lewenborgers die dat net zo leuk vinden om te doen, zijn van harte welkom.

 

Vibodha Borst en Wim Velt


Maandelijkse vergadering oktober

Posted on 17/10/2007 at 13:37 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

Al weer nieuwe initiatieven

De Le Roy beheergroep vergadert in principe de eerste maandagavond van elke maand, ten huize van de secretaris Gerrit Vos. Worden veel bezoekers verwacht, dan in het Dok.

Maandag 8 oktober waren er twee jonge bezoekers, die steun vroegen voor hun plan om bij het circuit een onbrandbare hut te bouwen.

De beheergroep heeft in eerste instantie toegezegd om een betaalbaar ontwerp te maken en daarvoor een bouwvergunning aan te vragen.

Na de vergadering zagen de leden nog wat haken en ogen aan het plan, daarom wordt nog wat extra nagedacht over het ontwerp, de wenselijkheid en het beheer. We komen er binnenkort op terug.

 

 

De plaats voor de fundering van de hut is door de initiatiefnemers al uitgegraven.


Afbraak brug Wilgenvijver

Posted on 1/10/2007 at 13:19 - 0 Comments - Post Comment - Link

       Til van Wilg,nbos is vot

 

Vorige week is het bruggetje over de Wilgenvijver door de gemeente weggehaald. Bij normaal gebruik en wat meer onderhoud had hij het vast nog een hele tijd uit kunnen houden, maar helaas dachten vandaaltjes daar anders over.

De beheergroep zal de gemeente vragen om een nieuwe brug, er werd veel gebruik van gemaakt, met wandelen, vissen, eendjes voeren, maar ook veel door kinderen van en naar school. Zonder onze brug raakt het Wilgenbos geïsoleerd.

 

Deze groep van ettertjes hebben het afgelopen seizoen vooral gemunt op het Wilgenbosgebied. Zo werd de picknick tafel (kosten 1200 euro) alweer voor de derde keer vernield (weg chill plek). Ook werd de top van de daar staande piramide afgebroken. (Deze is inmiddels weer vast gemetseld.) Ook de Bult werd bezocht door deze schatjes, wat resulteerde in een kapotte pingpongtafel (€5000,-), die  toen hij weer overeind gezet was op Mast, door de gemeente onveilig werd verklaard en daarom afgevoerd. Ook het nieuwste zitje op de Appelhof werd niet gespaard. Wij proberen het Le Roy-gebied met beperkte middelen, tijd en menskracht zo leuk en mooi mogelijk te maken, dat wordt zo wel ontmoedigd. Misschien kunnen we deze groep ettertjes lokaliseren en in samenwerking met de wijkagent in de toekomst aansprakelijk stellen voor dit zinloos geweld.


Appelhof vervolg II

Posted on 1/10/2007 at 12:00 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

Excursie in Le Roygebied 26 september

Posted on 28/9/2007 at 13:01 - 0 Comments - Post Comment - Link

Excursie in Le Roygebied 26 september jl.

 

Vandaag vond er een excursie plaats door een  groep van ongeveer 18 mensen van het Terra College, Dit is een opleidingsinstituut voor  mensen in de groene sector. Actief in heel Nederland en gevestigd in Eelde (www.aoc-terra.nl Net als De Le Roy beheergroep heeft ook zij het Ecologisch omgaan met de natuur in een hoog vaandel staan..

Na het gebruikelijke welkomstwoord en uitreiking van ons boekje “De Groninger LeRoy tuinen”door onze voorzitter. A.Uyleman togen wij het Le Roy gebied in met ruim 20 “groene vinger-typjes”. Was toch wel erg nieuwsgierig hoe men het gebied zou ervaren. Na de  wandeling was de algehele indruk toch dat men prettig verrast was door de schoonheid en de verschillende projecten van en in het Le Roygebied. En wat mooi ”dat dit al 35 jaar bestaat! En in het bijzonder dat zij het Lewenborger Le Roygebied als zeer inspirerend hadden ervaren. Heb je trouwens eens ook een keertje zin om een rondleiding door het Le Roy gebied te krijgen, bel dan ons secretariaat 050-5490628.

 

Vibodha Borst

 


Brug Wilgenbos gestremd

Posted on 21/9/2007 at 10:16 - 0 Comments - Post Comment - Link

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Jan Moorman

Verzonden: Thursday, September 20, 2007 9:22 AM

Aan: Gerrit Vos; Arthur Uileman

 

Onderwerp: Brug wilgenvijver gevaarlijk.

Heren,

De brug over de wilgenvijver is afgesloten. Het is terplaatse een gevaarlijke situatie geworden.Mijn collega's nemen maatregelen om de brug zo snel mogelijk op te ruimen.

Brug niet meer gebruiken.

Hoe het verder gaat met de nieuwe onstane situatie moet blijken. Er zal tzt wel een discussie over gevoerd worden.

Groeten Jan Moorman

 


Appelhof vervolg

Posted on 16/9/2007 at 12:30 - 0 Comments - Post Comment - Link

 

 

 


Licht op de Appelhof

Posted on 12/9/2007 at 13:05 - 0 Comments - Post Comment - Link

De Appelhof werd meer en meer overschaduwd door een paar wilgen, die zo uit de kluiten gewassen waren dat het terugsnoeien geen klus meer was voor vrijwilligers van de straat. Daarom hebben we professionals de bomen in gestuurd. Ze lieten er niet zo veel van over.

12 sept. '07, Wim Velt

 


Last Page :: Next Page